Programimi grafik me PyGame

Një fushë shumë interesante e programimit të aplikacioneve është krijimi i programeve që përdorin aftësitë grafike të kompjuterëve, d.m.th. aftësia për të vizatuar forma, për të shfaqur imazhe, për të krijuar animacione dhe simulime dhe të ngjashme. Të tilla janë, për shembull, lojëra kompjuterike, që zakonisht nënkupton që përdoruesi kontrollon një personazh me një mi apo tastierë që shfaqet në ekran dhe shëtit nëpër botën virtuale, duke kapërcyer pengesat dhe duke luftuar armiqtë. Gjuha e programimit Python gjithashtu ofron disa aftësi grafike brenda bibliotekës së saj standarde (për shembull, grafika e breshkave). Sidoqoftë, disa nga bibliotekat më të avancuara zakonisht përdoren për veçori të përparuara dhe programim të lojërave. Një bibliotekë e tillë është PyGame. Biblioteka e PyGame është gjithashtu e përshtatshme për të mësuar programimin e grafikës kompjuterike dhe paraqitet në mësimet e mëposhtme.