Ndërveprimi

Në programet PyGame që kemi parë deri më tani, përdoruesi nuk mund të ndikojë në ekzekutimin e tyre, përveç përfundimit të programit. Ne mund ta krahasojmë këtë lloj programi me shikimin e filmave - përdoruesi është në thelb një shikues.

Në pjesën tjetër, do të merremi me programe në të cilat përdoruesi ka një rol aktiv dhe mund të ndikojë në ekzekutimin e programit duke përdorur një mouse dhe një tastierë. Ekzistojnë dy mënyra themelore që programi ynë të “dijë” kur përdoruesi ka bërë një veprim.

Në këtë kapitull, ne do të njihemi me të dyja këto mënyra që mundësojnë programet tona t’u përgjigjen veprimeve të përdoruesit.