Bazat e programimit në Python

Në kapitullin e mëparshëm, keni pasur mundësinë të shihni dhe të provoni të shkruani një program për të menaxhuar Karel, një robot i animuar. Këto programe ju lejuan të merrni një kuptim se çfarë është programimi dhe çfarë është si programet e shkrimit në Python.

Tani, ne do të kalojmë në mënyrë më sistematike bazat e gjuhës programuese të Python dhe programimit në të. Ky pasazh i ri do të përfshijë atë që kemi parë më parë, por edhe disa koncepte themelore që nuk ishin të ekspozuara në kapitullin për Karelin.