Karel

Pra, çfarë është programimi në të vërtetë?

Një program është një grup udhëzimesh për një kompjuter. Cdo gjë që bëjnë kompjuterët, sado të larmishëm dhe komplekse, në fund të fundit zbret në ndjekjen e këtyre udhëzimeve, domethënë ekzekutimin e një programi. Duke shkruar programe, në të vërtetë i thoni kompjuterit: bëjeni këtë, bëjeni atë. Nëse programi është shkruar saktë, kur ai është ekzekutuar, kompjuteri në të vërtetë do të bëjë atë që ju i thate për të bërë. Shkrimi i një programi për një kompjuter është ai që ne e quajmë programim.

Për të folur me një kompjuter, duhet të përdorim gjuhë të veçanta, të cilat quhen gjuhë programimi. Një nga këto gjuhë është Python. Këtu do të praktikojmë shkrimin e programeve në Python.