Parathënie

Interesi për programimin po rritet vazhdimisht, dhe jo pa një arsye të mirë. Sidoqoftë, zotërimi i kësaj aftësie ndonjëherë mund të jetë problematik. Disa gjëra në programim janë të vështira, por shpesh vështirësia vjen nga mënyra sesi programimi u duhet fillestarëve. Mënyra e shpjegimit të koncepteve kryesore, renditja e paraqitjes / mësimit, shembuj që përdoren, gjuhë programimi e zgjedhur, etj., Të gjithë mund të jenë faktorët që pengojnë ose lehtësojnë mësimin.

Ne besojmë se kemi eliminuar shumicën e arsyeve që e bëjnë programimin e të mësuarit më të rëndë se sa duhet të jetë:

Lidhur me detajet teknike:

Me pak fjalë, ne bëmë më të mirën për t’ju mundësuar që të hyni në botën e shkrimit të programeve kompjuterike në një mënyrë të këndshme dhe të arrini nivelin në të cilin mund të aplikoni njohuritë tuaja në praktikë.

Para se të fillojmë, duhet t’i kushtoni vëmendje disa fakteve në lidhje me programimin e të mësuarit në përgjithësi:

Ne ju dëshirojmë një rrugëtim argëtues dhe të suksesshëm!

Creative Commons License
Textual Programming in Python by Petlja.org is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Përmbajtja