Programimi me blloqe në Scratch - praktikë


Creative Commons License
Programimi me blloqe në Scratch - praktikë by Petlja.org is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Përmbajtja