Blloqe nga Kategoria Music

Kategoria Music përmban blloqe të cilat riprodhojnë tone/melodi, blloku që shërben si një “shkas” për aktivizimin e programit kur luhet një melodi, si dhe bllok për ruajtjen e vlerave të toneve themelore dhe kohëzgjatjen e tyre në milisekonda.

Le të krijojmë një program i cili luan tonin D për tonin 1/4 kur shtypet butoni A.

Ne do të duhet të tërheqim bllokun onpress nga kategoria Input mbi ekranin e punës, dhe më pas vendosim bllokun playtone në të.

Nga listat drop-down të bllokut të dhënë, ne do të zgjedhim tonin dhe kohëzgjatjen e tij në milisekonda.

_images/p20.png

Shënim: Tingulli dëgjohet përmes altoparlantëve ose kufjeve të lidhur me kompjuterin.

Pamja përfundimtare e kodit:

_images/p21.png

Për të provuar programin, ne mund ta ekzekutojmë atë në simulator duke klikuar në butonin play.

Detyrë Krijoni një program, i cili do të interpretojë melodinë e këngës “London Bridge”.

Ju duhet të përdorni këto shënime:

Ju mund të krahasoni zgjidhjen tuaj me tonën: https://makecode.microbit.org/_LW3UUKAzocbo

Nëse duam të luajmë një melodi (një seri shënimesh që zgjasin një sasi të caktuar kohe, dhe luajtëm njëra pas tjetrës) përdorim bllokun playmelody, nga lista drop-down e këtij blloku do të zgjedhim melodinë dhe si do të zgjasë (do të luhet një herë, gjithmonë, …)

Pamja përfundimtare e kodit:

_images/p23.png

Për të provuar programin, ne mund ta ekzekutojmë atë në simulator duke klikuar në butonin play.