Programimi në MakeCode

Ky manual interaktiv do t’ju ndihmojë të zotëroni bazat e programimit në mjedisin vizual të punës të MakeCode. Përgjatë këtij udhëzuesi, ne do të demonstrojmë bazat e programimit duke përdorur pajisjen Micro:bit, robotin Mindstorm Lego EV3 dhe mjedisin Minecraft 3D.

Creative Commons License
Programimi në MakeCode by Petlja.org is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.